Realizacje

 1. Projekt magazynu spedycji dla POLSER w Siemiatyczach w zakresie zewnętrznych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji wodnych, grzewczych, chłodniczych i wentylacji mechanicznej.
 2. PSS SPOŁEM w Bielsku Podlaskim – projekt sklepu nr 17 w zakresie przyłączy sieci zewnętrznych oraz wewnętrznych instalacji wod-kan, grzewczych, klimatyzacji, wentylacji.
 3. PSS SPOŁEM w Białymstoku – projekt baru KEN w zakresie przyłączy sieci zewnętrznych, wewnętrznych instalacji wod-kan i technologicznych, instalacji c.o. i c.t., klimatyzacji i wentylacji mechanicznej.
 4. Projekt nawadniania murawy i odwodnienia Stadionu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej.
 5. Projekt modernizacji stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych
 6. Projekt wymiany centralnego ogrzewania w szkole podstawowej w gm. Radziłów
 7. Instalacja oddymiania klatki schodowej i instalacji hydrantowej w przedszkolu w Hajnówce
 8. Projekty odwodnienia dróg w Augustowie, gm. Wysokie Mazowieckie, gm. Gródek

Nadzór nad realizowaniem inwestycji m.in.:

 1. Remont, przebudowa i rozbudowa zabytkowego budynku przy ul. Kilińskiego 16 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego; w zakresie instalacje wod-kan, grzewcze, wentylacji, klimatyzacji, przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej
 2. Rozbudowa i przebudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną; w zakresie instalacje wod-kan, grzewcze, wentylacji, klimatyzacji, chłodnictwa
 3. Przebudowa z rozbudową istniejącego Oddziału Psychiatrycznego i zespołu Poradni w celu utworzenia Centrum Zdrowia Psychicznego SP ZOZ w Hajnówce ul. Doc. Adama Dowgirda 9; w zakresie instalacje wod-kan, grzewcze, wentylacji, klimatyzacji, chłodnictwa
 4. "Gastronomik XXI wieku" - przebudowa z rozbudową Budynku centrum Kształcenia Praktycznego nr 3 w Zespole Szkół Gastronomicznych w Białymstoku wraz z zagospodarowaniem terenu; w zakresie instalacje wod-kan, grzewcze, wentylacji, klimatyzacji, chłodnictwa, przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 5. Budynek Zespołu Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Wróblewskiego 2 w Hajnówce; w zakresie przebudowy instalacji grzewczej
 6. Przebudowa i rozbudowa Tatarskiego Centrum Kultury Islamu w Suchowoli; w zakresie instalacje wod-kan, wentylacyjne
 7. Budynek biurowo – magazynowy Tuplex w Białymstoku przy ul. Produkcyjnej; w zakresie instalacje wod-kan, grzewcze, wentylacyjne
 8. Adaptacja Zespołu Budynków Szpitalnych Białostockiego Centrum Onkologii; w zakresie instalacje wod-kan, grzewcze, wentylacji, klimatyzacji, chłodnictwa, gazy medyczne, przyłącza do budynku