Firma instalacyjno-projektowa MARON Magdalena Onopa w Białymstoku

Niebieskie rury

Ekspercka wiedza i nieustanny rozwój

Profilem naszej firmy jest projektowanie i nadzór nad realizacją inwestycji w zakresie instalacji sanitarnych. Będą to sieci i instalacje wod.-kan., oczyszczalnie ścieków, stacje wodociągowe, kanalizacja deszczowa, sieci i instalacje gazowe, instalacje grzewcze ze źródłami ciepła (węzły cieplne, kotłownie), wentylacja mechaniczna, klimatyzacja, alternatywne źródła ciepła. Naszą firmę tworzy ekipa doświadczonych i kompetentnych pracowników: projektantów i inżynierów, którzy dbają o wysoką jakość realizowanych zamówień.

Kompleksowa realizacja instalacji sanitarnych

Malowanie projektu

Nadzór nad realizacją inwestycji z branży sanitarnej

Zajmujemy się nadzorowaniem przebiegu inwestycji związanych z branżą sanitarną: dbamy o jakość realizowanych przez wykonawcę usług, przestrzeganie przepisów i standardów budowlanych oraz koordynowanie robót zespołu. Prowadzimy dokumentację i informujemy inwestora o wszelkich nieprawidłowościach.

Projektowanie sieci zewnętrznych wodno-kanalizacyjnych

Projektujemy zewnętrzne sieci bytowe, deszczowe, ogólnospławne oraz przemysłowe. Sporządzamy kompletne dokumentacje projektowe wraz z opisem technicznym oraz częścią graficzną, które wykonujemy przy pomocy nowoczesnego oprogramowania. Na specjalne życzenie Klienta możemy reprezentować inwestora przed urzędami administracyjnymi.

Suwmiarka i pudełko na projekcie domu
Kamera termowizyjna w ręce

Usługi kamerą termowizyjną

Dysponujemy nowoczesną kamerą termowizyjną, którą cechuje wysoka czułość termiczna. Przy pomocy naszego sprzętu możemy bezbłędnie wykazać źródła strat ciepła (mostki termiczne) oraz nieszczelności w instalacjach sanitarnych. Zebrane dane możemy przedstawić Państwu w formie audytu energetycznego.

Charakterystyki energetyczne budynków

Wykonujemy charakterystyki energetyczne budynków oraz sporządzamy świadectwa na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę obiektu mieszkalnego. Badanie powinno zlecać się nie rzadziej niż raz na 10 lat, a także w przypadku zbywania się lokalów i budynków na podstawie umowy sprzedaży.

Szary dom