Nadzór nad realizacją inwestycji z branży sanitarnej

Maszyna do łączenia rurPrzyjmujemy zlecenia na sprawowanie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej. Aby nadzór był możliwie najbardziej efektywny, inspektor poświęca sporo uwagi studiowaniu dokumentacji projektowej oraz umowy. Naszym zadaniem jest reprezentowanie inwestora na placu budowy oraz nadzorowanie realizacji inwestycji, by przebiegała zgodnie z projektem, który uzyskał pozwolenie na budowę, i była wykonywana w duchu sztuki budowlanej. Dbamy także o to, aby przebieg robót związanych z budową instalacji sanitarnej nie wykraczał poza obowiązujące przepisy prawne oraz zapisy znajdujące się w podpisanej przez inwestora oraz wykonawcę umowie, a także był realizowany zgodnie z ustalonym harmonogramem i budżetem. Ponadto zajmujemy się:

  • koordynowaniem prac zespołu wraz z kierownikiem budowy,
  • sprawdzaniem jakości przeprowadzanych robót, wybudowanych elementów oraz użytkowanych materiałów budowlanych,
  • odbiorami technicznymi instalacji,
  • weryfikacją dokumentacji sporządzanej przez wykonawcę,
  • prowadzeniem własnej dokumentacji i kompletowaniem wszelkich istotnych dokumentów,
  • informowaniem inwestora o przebiegu prac – ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich nieprawidłowości.

Dzięki naszym usługom budowa przeprowadzana jest możliwie najbardziej efektywnie, a interesy inwestora – skutecznie egzekwowane. Ponadto oczywiście przez cały okres trwania zlecenia nasi Klienci mają dostęp do profesjonalnego doradztwa w zakresie realizacji instalacji sanitarnych.

 

nadzor-nad-realizacja-3
nadzor-nad-realizacja-2
nadzor-nad-realizacja-4
nadzor-nad-realizacja-5
nadzor-nad-realizacja-6
nadzor-nad-realizacja-1